Bigshopper Integritetspolicy

Denna webbsida ägs utav Bigshopper B.V. som är belägen på Hereweg 95 9721 AA Groningen (Nederländerna) och är ansvarig för hanteringen av personuppgifter enligt vad som framgår av detta sekretessmeddelande. Bigshopper är ett registrerat företag hos Handelskammaren i Groningen med handelsregistreringsnummer 72518529

Kontaktuppgifter:
Bigshopper B.V., Hereweg 95 9721 AA Groningen (Nederländerna) +31(0)502112609

Personuppgifter som Bigshopper hanterar

Bigshopper behandlar dina personuppgifter eftersom du använder våra tjänster och/eller eftersom du har gett oss denna information. Nedan finns en översikt över vilka personuppgifter som vi hanterar:

 • Förnamn och efternamn
 • Adressuppgifter
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • IP-adress
 • Andra personliga uppgifter som du aktivt lämnar som t.ex. Genom att skapa en profil på denna webbsida i samband med korrespondens och per telefon
 • Lokaliseringsinformation
 • Information om din aktivitet på vår webbsida
 • Information om ditt surfbeteende på olika webbsidor (t.ex. Eftersom detta företag är en del av ett marknadsföringsnätverk)
 • Internetwebbläsare och enhetsinformation
 • Bankkontonummer (om detta delges oss)

Särskilda och/eller känsliga personuppgifter som vi hanterar

Vår webbsida och/eller tjänst har inte för avsikt att insamla information om användare som är yngre än 16 år om de inte har tillåtelse från föräldrar eller förmyndare. Vi har dock inte möjlighet att kontrollera huruvida en användare är äldre än 16 år. Vi uppmuntrar föräldrar att vara delaktiga i barnens onlineaktivitet för att förhindra att information om barn insamlas utan föräldrars godkännande. Om du är övertygad om att vi har insamlat personuppgifter om en minderårig utan detta godkännande, vänligen kontakta oss via [email protected], så kommer vi att radera denna information.

I vilket syfte och med vilken grund hanterar Bigshopper personuppgifter

Bigshopper hanterar dina personuppgifter för följande syften:

 • Utskick av vårt nyhetsbrev och/eller marknadsföringsbroschyr
 • För att kunna ringa eller mejla dig vid behov för att tillhandahålla våra tjänster
 • För att informera dig om ändringar i våra tjänster och produkter
 • Bigshopper analyserar ditt beteende på webbsidan för att förbättra webbsidan och för att skräddarsy utbudet av produkter och tjänster utifrån dina preferenser.
 • Bigshopper följer ditt surfbeteende på olika webbsidor där vi anpassar våra produkter och tjänster efter dina behov.
 • Bigshopper hanterar också personuppgifter när vi är juridiskt skyldiga att göra det, som t.ex. information vi behöver för vår skattedeklaration.

Automatiserat beslutsfattande

Bigshopper fattar beslut baserade på automatisk bearbetning i frågor som kan få (betydande) konsekvenser för människor. Det här är beslut som fattas av datorprogram eller system, utan en person (till exempel en anställd hos Bigshopper) ingriper. Bigshopper använder följande datorprogram eller system: Google Ads, Google Analytics och Facebook.

Google Analytics Cookies

Bigshopper använder Google Analytics för att anonymt inhämta besöksinformation från besökare. Denna beräkning är baserad på cookies och används för att förbättra tjänsten.

Mer information om de uppgifter Google Analytics hanterar rörande dig hittar du i Google Help Center Du kan också hitta den fullständiga privacy at privacy at Google. Den innehåller all information som Google insamlar om dig.

Remarketing cookies

Bigshopper förbehåller sig rätten att använda ”remarketing” (även kallat ”retargeting”). Detta innebär att din webbläsare lagrar en cookie när du besöker Bigshopper.nl eller någon av de underliggande sidorna. Denna cookie ser till att du ser annonser om Bigshopper.nl. på externa sidor. Om du inte uppskattar denna funktion kan du välja bort denna typ av annonser. Du kan göra det hos Network Advertising Initiative

På Network Advertising Initiatives webbsida kan du säga upp prenumerationer genom att klicka på "Välj Alla". Du kan därefter klicka på "Överlämna" för att säga upp prenumerationer hos alla större marknadsföringsföretag som erbjuder remarketing/retargeting.

Bortkoppla Cookies

Om du invänder mot användningen av cookies kan du koppla bort användningen av de i din webbläsare. Du hittar mer information om att koppla bort cookies i din webbläsare på respektive utvecklares webbsida:

För att ge webbsidebesökare mer inflytande har Google utvecklat en Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Denna Add-on förhindrar att information om ditt besök skickas till Google Analytics. Google Analytics Opt-out Browser Add-on förhindrar inte att information skickas till annan webbanalytisk mjukvara.

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Bigshopper lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är strikt nödvändigt för att uppnå de syften för vilka dina uppgifter insamlas. Vi använder följande arkiveringstider för följande kategorier av personuppgifter: Google Analytics 50 månader, Google Ads max 540 dagar, Facebook max 365 dagar.

Dela personuppgifter med tredje parter

Bigshopper kommer inte att sälja din information till tredje parter och kommer endast lämna ut denna information om det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att efterfölja en laglig skyldighet. När det gäller företag som hanterar din information på våra vägnar sluter vi ett personuppgiftsbiträdesavtal med dem för att tillförsäkra dig samma nivå av säkerhet och sekretess när det gäller din information. Bigshopper förblir ansvarig för denna hantering.

Cookies eller liknande tekniker vi använder

Bigshopper använder funktionella, analytiska och spårningscookies. En cookie är en liten textfil som lagras i din dators, ipad eller smartphones webbläsare när du besöker denna webbsida för första gången. Bigshopper använder cookies med en helt och hållet teknisk funktionalitet. Dessa säkerställer att webbsidan fungerar som den ska och att till exempel dina föredragna inställningar kommer ihåg. Dessa cookies används också för att se till att webbsidan fungerar bra och för att optimera den. Dessutom placerar vi cookies som håller koll på dina surfvanor så att vi kan erbjuda skräddarsytt innehåll och annonser. Under ditt första besök på vår webbsida meddelade vi dig om dessa cookies och bad om din tillåtelse att lagra dem i din webbläsare. Du kan välja bort cookies genom att ställa in din internetwebbläsare så att den inte lagrar cookies längre. Du kan dessutom radera all information som tidigare sparats via din webbläsares inställningar. På denna webbsida placeras även cookies av tredje parter. Dessa är till exempel, annonsörer och/eller sociala medieföretag.

Se, korrigera och radera information

Du har rätt att se, korrigera eller radera dina personuppgifter. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke till datahanteringen eller invända mot Bigshoppers hantering av dina personuppgifter och du har rätt till uppgiftsportabilitet. Detta innebär att du kan skicka en begäran till oss om att skicka den information vi har om dig i en datafil till dig eller till en annan organisation du anger. Du kan begära granskning, korrigering, radering eller överföring av dina personuppgifter eller upphävande av ditt samtycke eller invändning mot hanteringen av dina personuppgifter hos [email protected]. För att bekräfta att begäran om tillgång har gjorts av dig ber vi att du skickar en kopia av ditt ID tillsammans med begäran. Maskera ditt passfoto, MRZ (maskinläsbart fält, remsan med nummer på botten av passet), passnummer och personnummer på kopian. Detta är för att skydda din integritet. Vi svarar på din begäran så snart som möjligt men senast inom fyra veckor. Bigshopper vill också påpeka att du har möjlighet att inge ett klagomål till den nationella (Nederländerna) tillsynsmyndigheten Dutch Data Protection Authority.

Hur vi säkrar personuppgifter

Bigshopper tar hanteringen av dina uppgifter allvarligt och tar lämpliga åtgärder för att förhindra missbruk, förlust, obehörig åtkomst, oönskat röjande, och obehöriga ändringar. Om du anser att din information inte är tillräckligt säkrad eller det finns tecken på missbruk, vänligen kontakta oss på [email protected]

Om du har några frågor om vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss. Om du anser att Bigshopper inte efterföljer denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss.