Bigshopper ansvarsfriskrivning

Allmänt

Bigshopper BV (handelskammare 72518529), nedan kallad Bigshopper, ger dig här tillgång till Bigshopper webbplatser och uppmanar dig att notera sitt erbjudande. Bigshopper förbehåller sig rätten att ändra innehållet när som helst eller för att radera delar utan att behöva meddela dig detta.

Informationen på webbplatsen är avsedd att vara icke bindande och inte som ett konkret erbjudande att ingå ett avtal. Avtalen avslutas endast genom att acceptera en Bigshopper-offert som anges som sådan.

Ansvarsbegränsning

Materialen som erbjuds på webbplatsen erbjuds utan någon form av garanti eller krav på korrekthet. Dessa material kan ändras när som helst utan föregående meddelande från Bigshopper. Bigshopper visar produkter från olika webbbutiker. När förändringar sker i webbshoppen, till exempel produkt- eller prisändringar, är det möjligt att dessa webbshop inte skickar detta vidare till Bigshopper i tid. Bigshopper följer allt som möjligt med de olika webbaffärernas förändringar. Bigshopper är dock inte ansvarig för några ändringar som webbshop har gjort till erbjudandet. Videorna på denna webbplats läggs automatiskt till produkterna, så det kan hända att en video inte exakt matchar en produkt eller innehåller felaktigheter, Bigshopper ansvarar inte för detta.

Copyright

Alla immateriella rättigheter avseende dessa material är med Bigshopper. Kopiering, distribution och annan användning av dessa material är inte tillåtet utan skriftligt godkännande från Bigshopper, med förbehåll för och endast i den utsträckning som föreskrivs i förordningar om obligatorisk lag (till exempel rätt att citera), om inte annat anges med specifika material.

Det är inte tillåtet att inkludera webbsidor eller enskilda element (till exempel bilder, videoklipp eller interaktiva applikationer) från webbplatsen i en ramsätt eller via en inline-länk på en annan webbsida om förvirring kan uppstå om materialets ursprung.

Bigshopper.nl säljer inte produkter. Bigshopper är begränsad till att visa webbbutiker med motsvarande produkter. När en konsument har bestämt sig för att göra ett inköp på nätet, beställer konsumenten direkt från den aktuella butiken. Bigshopper är därför inte ansvarig för skada som orsakats av de varor som beställts av användaren under och efter sändningen. Bigshopper är inte heller ansvarig för materialet som tillhandahålls av anslutna webbshopar (bilder, information etc.).